THÔNG SỐ PHỐT CHẮN BỤI SẮT DKB, GA

Thông số phốt chắn bụi sắt DKB, GA tiêu chuẩn.