THÔNG SỐ PHỐT THỦY LỰC

Đăng tải thông số các loại phốt thủy lực: - Phốt dùng cho cả piston và xylanh - Phốt dùng cho piston. - Phốt dùng cho xylanh. - Phốt chắn bụi mềm, phốt chắn bụi khung sắt. - Vòng đệm buffer ring HBY. - Phốt trung tâm ROI. - KDAS.