THÔNG SỐ PHỤ KIỆN LÀM KÍN TEFLON

Đăng tải thông số các dòng sản phẩm: + Hiper seal: VP seal, VD seal + Phíp dẫn hướng: Vòng dẫn hướng Wearing, Dây dẫn hướng RYT.