PHỐT ÁP TCN

Phốt áp TCN là loại phốt dầu ứng dụng trong công việc chịu áp lực. Áp suất tối đa 0.98Mpa (9.8kg/cm²).