PHỐT ÁP TCV

Phốt áp TCV là phốt dầu ứng dụng trong công việc chịu áp lực. Áp suất tối đa 0.3Mpa (3kg/cm²).