PHỐT CHẶN DẦU TIÊU CHUẨN TC/TB/TA

Phốt chắn dầu tiêu chuẩn gồm: + Phốt kiểu T ( TC, TB, TA): có 2 lưỡi khớp, 1 lò xo, dùng cho trục quay, ứng dụng một phía là chặn dầu, một phía là chặn bụi bẩn từ môi trường. + Phốt kiểu S ( SC, SB, SA): có 1 lưỡi khớp, 1 lò xo, dùng cho trục quay, ứng dụng một phía là chặn dầu, phía còn lại không có bụi bẩn.