PHỐT VG/VCW

Phốt VG/VCW/VB là phốt dùng cho trục quay dùng để chắn dầu hoặc chắn mỡ. Dòng phớt có 1 lưỡi khớp, không có lò xo, không nên sử dụng cho các ứng dụng chịu áp suất.