PHỐT ĐẬY TRỤC VK/EC

Phốt đậy trục VK/EC được dùng để chặn dầu ở miệng lỗ, lõi miệng và trục.