PHỐT KDAS

KDAS là bộ phốt được thiết kế trong xilanh thủy lực, sử dụng cho piston. Bộ phốt gồm 5 miếng ráp lại.