12.5x19x3/5 DKB DUST SEAL


Kiểu mẫu: DKB Thông số: 12.5x19x3/5 Vật liệu: NBR

Còn hàng

   Mô tả sản phẩm                           Description                     
Kiểu mẫu DKB Type DKB
Thông số 12.5x19x3/5 Size 12.5x19x3/5
Đường kính trong (mm) 12.5 Inside diameter (mm) 12.5
Đường kính ngoài (mm) 19 Outside diameter (mm) 19
Chiều cao (mm) 3/5 Width (mm) 3/5
Vật liệu Cao su Nitrile (NBR) Material Nitrile Rubber (NBR)
Phạm vi nhiệt độ (-40°C) ÷ 120 °C Working Temperature (-40°C) ÷ 120 °C
Áp suất làm việc   Max Working Pressure