14x22x4/5.5 DKB DUST SEAL


Kiểu mẫu: DKB Thông số: 14x22x4/5.5 Vật liệu: NBR

Còn hàng

   Mô tả sản phẩm                           Description                     
Kiểu mẫu DKB Type DKB
Thông số 14x22x4/5.5 Size 14x22x4/5.5
Đường kính trong (mm) 14 Inside diameter (mm) 14
Đường kính ngoài (mm) 22 Outside diameter (mm) 22
Chiều cao (mm) 4/5.5 Width (mm) 4/5.5
Vật liệu Cao su Nitrile (NBR) Material Nitrile Rubber (NBR)
Phạm vi nhiệt độ (-40°C) ÷ 120 °C Working Temperature (-40°C) ÷ 120 °C
Áp suất làm việc   Max Working Pressure