18x30x6/9 DKB DUST SEAL


Kiểu mẫu: DKB Thông số: 18x30x6/9 Vật liệu: NBR

Còn hàng

   Mô tả sản phẩm                           Description                     
Kiểu mẫu DKB Type DKB
Thông số 18x30x6/9 Size 18x30x6/9
Đường kính trong (mm) 18 Inside diameter (mm) 18
Đường kính ngoài (mm) 30 Outside diameter (mm) 30
Chiều cao (mm) 6/9 Width (mm) 6/9
Vật liệu Cao su Nitrile (NBR) Material Nitrile Rubber (NBR)
Phạm vi nhiệt độ (-40°C) ÷ 120 °C Working Temperature (-40°C) ÷ 120 °C
Áp suất làm việc   Max Working Pressure