19x31x6/9 DKB DUST SEAL


Kiểu mẫu: DKB Thông số: 19x31x6/9 Vật liệu: NBR

Còn hàng

   Mô tả sản phẩm                           Description                     
Kiểu mẫu DKB Type DKB
Thông số 19x31x6/9 Size 19x31x6/9
Đường kính trong (mm) 19 Inside diameter (mm) 19
Đường kính ngoài (mm) 31 Outside diameter (mm) 31
Chiều cao (mm) 6/9 Width (mm) 6/9
Vật liệu Cao su Nitrile (NBR) Material Nitrile Rubber (NBR)
Phạm vi nhiệt độ (-40°C) ÷ 120 °C Working Temperature (-40°C) ÷ 120 °C
Áp suất làm việc   Max Working Pressure