22x32x5/7 GA DUST SEAL


Kiểu mẫu: GA Thông số:22x32x5/7 Vật liệu: NBR

Còn hàng

Mô tả sản phẩm                           Description                     
Kiểu mẫu GA Type GA
Thông số 22x32x5/7 Size 22x32x5/7
Đường kính trong (mm) 22 Inside diameter (mm) 22
Đường kính ngoài (mm) 32 Outside diameter (mm) 32
Chiều cao (mm) 5/7 Width (mm) 5/7
Vật liệu Cao su Nitrile (NBR) Material Nitrile Rubber (NBR)
Phạm vi nhiệt độ (-40°C) ÷ 120 °C Working Temperature (-40°C) ÷ 120 °C
Áp suất làm việc   Max Working Pressure