22x42x11 TCN OIL SEAL


Kiểu mẫu: TCN Thông số: 22x42x11 Vật liệu: NBR

Còn hàng

             Mô tả sản phẩm                           Description                     
Kiểu mẫu TCN Type TCN
Thông số 22x42x11 Size 22x42x11
Đường kính trong (mm) 22 Inside diameter (mm) 22
Đường kính ngoài (mm) 42 Outside diameter (mm) 42
Chiều cao (mm) 11 Width (mm) 11
Vật liệu Cao su Nitrile (NBR) Material Nitrile Rubber (NBR)
Phạm vi nhiệt độ (-40°C) ÷ 120 °C Working Temperature (-40°C) ÷ 120 °C
Áp suất làm việc 0.98Mpa (9.8kg/cm²). Max Working Pressure 0.98Mpa (9.8kg/cm²).