25x38x7/10 GA DUST SEAL


Kiểu mẫu: GA Thông số:25x38x7/10 Vật liệu: NBR

Còn hàng

Mô tả sản phẩm                           Description                     
Kiểu mẫu GA Type GA
Thông số 25x38x7/10 Size 25x38x7/10
Đường kính trong (mm) 25 Inside diameter (mm) 25
Đường kính ngoài (mm) 38 Outside diameter (mm) 38
Chiều cao (mm) 7/10 Width (mm) 7/10
Vật liệu Cao su Nitrile (NBR) Material Nitrile Rubber (NBR)
Phạm vi nhiệt độ (-40°C) ÷ 120 °C Working Temperature (-40°C) ÷ 120 °C
Áp suất làm việc   Max Working Pressure