28x38x5/8 GA DUST SEAL


Kiểu mẫu: GA Thông số: 28x38x5/8 Vật liệu: NBR

Còn hàng

Mô tả sản phẩm                           Description                     
Kiểu mẫu GA Type GA
Thông số 28x38x5/8 Size 28x38x5/8
Đường kính trong (mm) 28 Inside diameter (mm) 28
Đường kính ngoài (mm) 38 Outside diameter (mm) 38
Chiều cao (mm) 5/8 Width (mm) 5/8
Vật liệu Cao su Nitrile (NBR) Material Nitrile Rubber (NBR)
Phạm vi nhiệt độ (-40°C) ÷ 120 °C Working Temperature (-40°C) ÷ 120 °C
Áp suất làm việc   Max Working Pressure