THÔNG SỐ ORING

30/11/0001 | 6534
Đăng tải thông số vòng Oring tiêu chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ  VÒNG ORING

Page 1

Ký hiệu: 

A = Tiêu chuẩn Hoa kỳ AS568

B = Tiêu chuẩn Anh Quốc BS1516

C = Tiêu chuẩn C92 Trung Quốc

V - S - P - G = Tiêu chuẩn Nhật Bản

M = kích thước Mét

R = Tiêu chuẩn Pháp

*** Hàng hiện tại công ty đang có sẵn hệ A ( Tiêu chuẩn Hoa Kỳ AS568) , Hệ P - G (Tiêu chuẩn Nhật Bản). 

****Các hệ tiêu chuẩn khác đặt hàng theo yêu cầu của khách. 

Page 1OR.png (527 KB)

 

Page 2

page 2 OR.png (532 KB)

Page 3

page 3 OR.png (541 KB)

Page 4

Page 4 OR.png (551 KB)

Page 5

Page 5 OR.png (542 KB)

Page 6

Page 6 OR.png (550 KB)

Page 7

page 7 OR.png (545 KB)

Page 8

page 8 OR .png (558 KB)

Page 9

page 9 OR.png (580 KB)

Page 10

page 10 OR.png (568 KB)

Page 11

page 11 OR.png (579 KB)

Page 12

page 12 OR.png (576 KB)

Page 13

page 13 OR.png (464 KB)

 

Nhấp để xem ⇒ Đặc tính Oring


(*) Xem thêm

Bình luận