THÔNG SỐ PHỐT TCN

30/11/0001 | 1112
Thông số phốt áp TCN tiêu chuẩn

 BẢNG THÔNG SỐ PHỐT TCN

Page TCN.png (275 KB)

  Nhấn để xem ⇒ Đặc tính kỹ thuật của phốt TCN


Bình luận