THÔNG SỐ BONDED SEAL 804

30/11/0001 | 635
Đăng tải thông số Bonded seal 804.

BẢNG THÔNG SỐ BONDED SEAL 804

Page 804.png (296 KB)

 Nhấp để xem ⇒ Đặc tính phốt Bonded 804


(*) Xem thêm

Bình luận