Thông số phốt chắn dầu không khung xương MGJ

15/03/2018 | 1734
Đăng tải thông số phốt chắn dầu không khung xương MGJ

BẢNG THÔNG SỐ PHỐT CHẮN DẦU MGJ

mgj size.png (302 KB)

 - Nhấn để xem ⇒ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT PHỚT CHẮN DẦU MGJ

 

 


Bình luận