THÔNG SỐ BUFFER RING HBY

24/02/2018 | 690
Thông số Buffer Ring HBY tiêu chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ BUFFER RING D-10 DING ZING

( HBY Buffer ring)

d10_pic.jpg (16 KB) 

Nhấp để xem ⇒ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BUFFER RING D-10


(*) Xem thêm

Bình luận