THÔNG SỐ GLYD RING FOR PISTON GSP (SPGO SIZE)

16/03/2018 | 1263
Đăng tải thông số tiêu chuẩn của GLYD RING cho PISTON GSP (SPGO SIZE)

BẢNG THÔNG SỐ SPGO - GLYD RING FOR PISTON GSP

GSP.png (405 KB)

Nhấn để xem ⇒ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA GSP - SPGO


(*) Xem thêm

Bình luận