THÔNG SỐ GLYD RING FOR ROD GSR (SPNO SIZE)

16/03/2018 | 1187
Đăng tải thông số tiêu chuẩn của GLYD RING cho Rod GSR (SPNO SIZE)

BẢNG THÔNG SỐ SPNO - GLYD RING FOR ROD GSR

Page 1 GSR.png (356 KB)

 

Nhấn để xem ⇒ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SPNO - GSR


(*) Xem thêm

Bình luận