THÔNG SỐ PHỐT BỤI ME-2

30/11/0001 | 313
Đăng tải thông số phốt ME-2 tiêu chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ PHỐT ME-2

Page 1 ME-2.png (319 KB)

 Nhấp để xem ⇒ Đặc tính phốt bụi ME-2 Dingzing


(*) Xem thêm

Bình luận