PHỐT DẦU VG/VCW

30/11/0001 | 1284
Bảng thông số phốt chắn mỡ VG / VCW tiêu chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ PHỐT VG

page 1VG.png (401 KB)

 Nhấn để xem ⇒Đặc tính kỹ thuật phốt dầu VG/VCW


(*) Xem thêm

Bình luận