THÔNG SỐ PHỐT VB

30/11/0001 | 1108
Bảng thông số phốt chắn mỡ VB tiêu chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ PHỐT VB

page 1VG.png (401 KB)

Nhấn để xem ⇒Đặc tính kỹ thuật phốt dầu VB 


(*) Xem thêm

Bình luận