THÔNG SỐ DÂY DẪN HƯỚNG RYT

30/11/0001 | 918
Đăng tải thông số tiêu chuẩn dây dẫn hướng RYT.

BẢNG THÔNG SỐ DÂY DẪN HƯỚNG RYT

Page 1 RYT.png (322 KB)

Nhấp để xem ⇒ Đặc tính dây dẫn hướng RYT


(*) Xem thêm

Bình luận