THÔNG SỐ PHỐT VP

28/07/2017 | 491
Đăng tải thông số VP tiêu chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ HIPER SEAL - VP

Page 1 VP..png (614 KB) 

 Nhấp để xem ⇒ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT PHỚT VP


(*) Xem thêm

Bình luận