THÔNG SỐ VRING VA

30/11/0001 | 592
Đăng tải thông số Vring VA tiêu chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ Vring VA

VA.jpg (19 KB)

Nhấp để xem ⇒ Đặc tính phớt Vring VA


(*) Xem thêm

Bình luận