THÔNG SỐ VRING VS

30/11/0001 | 584
Đăng tải thông số Vring VS tiêu chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ Vring VS

vs..jpg (28 KB)

 Nhấn để xem ⇒ Đặc tính phớt Vring VS


(*) Xem thêm:

Bình luận