PHỐT CHẮN DẦU DC


Phốt chắn dầu DC/DB là phốt dầu có 2 lò xo đặt theo 2 hướng ngược nhau, ứng dụng giúp chặn dầu cả 2 phía.

Còn hàng

PHỐT CHẮN DẦU DC/DB

- Đặc điểm:

  + Phốt dầu DB - vỏ ngoài bằng sắt, có 2 lò xo và 2 lưỡi khớp.

+Phốt dầu DC - vỏ ngoài bằng cao su bên trong bằng sắt, có 2 lò xo cùng 2 lưỡi khớp.

- Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng: Phốt dầu trong đó hai lưỡi phớt làm kín được đặt theo hướng ngược nhau, với 2 mép trục đối xứng để tách rời 2 chất lỏng khác nhau.
- Vật liệu: NBR, Viton (FPM, FKM).

- Sản phẩm theo dòng.  Xin liên hệ trực tiếp công ty.

6.4 DC.jpg (10 KB)6.5 DB.jpg (9 KB)

Mặt cắt 2D Phốt DC                   Mặt cắt 2D Phốt DB

dc..png (469 KB)

dc...png (452 KB)

6.3 DC WEB.jpg (35 KB)