BACK UP RING


Back up ring là vòng canh đệm để ngăn chặn sự trồi của phốt, cải thiện khả năng chịu áp suất của gioăng phốt.

Còn hàng

BACK UP RING

- Đặc điểm: vòng canh đệm.

- Đặc tính KT và ứng dụng: để ngăn chặn sự trồi của phốt, cải thiện khả năng chịu áp suất của gioăng phốt.

- Vật liệu: PTFE (Teflon).

Tình trạng sản phẩm: Xin liên hệ trực tiếp công ty.

- Thông số sản phẩm.

- Hình ảnh sản phẩm

bk.jpg (37 KB)

IMG20161011143502.jpg (2.34 MB)

- Thông số sản phẩm: 

30x40x3

35x45x3

40x50x3

45x55x3

12x19x10