Hình thức thanh toán

06/12/2017 | 3154

Dưới sự thỏa thuận và đồng ý giữa hai bên, bên mua và bên bán. Hình thức thanh toán được chấp nhận gồm Thanh toán trực tiếp và Thanh toán qua chuyển khoản.

1. Thanh toán trực tiếp: Qúy khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại công ty, hoặc sau khi nhận hàng từ nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán theo hình thức chuyển khoản: Qúy khách hàng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH TM Nhất Thủy Phong, hàng hóa và chứng từ sẽ được giao đến Qúy khách hàng trong thời gian sớm nhất.

3. Đối với Qúy khách hàng ở xa, hàng hóa được gửi theo đường bưu điện thì Qúy khách hàng có thể chọn hình thức thanh toán COD cho nhân viên bưu điện sau khi nhận được hàng.

*Đơn vị tiền tệ thanh toán: VNĐ.


(*) Xem thêm

Bình luận