Phốt TC4/TB4/TG4


Phốt TC4, TB4, TG4 là những phốt dầu được thiết kế để giảm thiểu sự biến dạng của lưỡi phớt ỡ điều kiện trục chuyển động tịnh tiến khứ hồi và chịu áp suất.

Còn hàng

PHỐT TC4, TB4, TG4

+ Đặc điểm:

      TC4: vỏ ngoài bằng cao su bên trong bằng sắt.

    TG4: Vỏ ngoài loài lõm bằng cao su, bên trong bằng sắt.

    TB4: Vỏ ngoài bằng sắt bên trong là cao su.

+ Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng: phốt dầu được thiết kế để giảm thiểu sự biến dạng của lưỡi phớt ỡ điều kiện trục chuyển động tịnh tiến khứ hồi và chịu áp suất.

+ Vật liệu: NBR, Viton (FPM, FKM).

+ Sản phẩm đặt làm.

+ Hình ảnh sản phẩm:

TC444.png (392 KB)

7.1  TC4.jpg (59 KB)