PHỐT CHẮN DẦU DC


Phốt chắn dầu DC/DB là phốt dầu có 2 lò xo đặt theo 2 hướng ngược nhau, ứng dụng giúp chặn dầu cả 2 phía.


Còn hàng

PHỐT DẦU DC - DC OIL SEAL

PHỐT DẦU DB - DB OIL SEAL

Đặc điểm Vỏ ngoài bằng cao su bên trong bằng sắt, có 2 lò xo cùng 2 lưỡi khớp Vỏ ngoài bằng sắt, có 2 lò xo và 2 lưỡi khớp.
Đặc tính và ứng dụng chủ yếu

Phốt dầu trong đó hai lưỡi phớt làm kín được đặt theo hướng ngược nhau, với 2 mép trục đối xứng để tách rời 2 chất lỏng khác nhau.

Phốt dầu trong đó hai lưỡi phớt làm kín được đặt theo hướng ngược nhau, với 2 mép trục đối xứng để tách rời 2 chất lỏng khác nhau.
Vật liệu NBR, VITON(FPM, FKM)chi tiết NBR, VITON(FPM, FKM)chi tiết
Tình trạng  Sản phẩm theo dòng. Xin liên hệ trực tiếp công ty Sản phẩm theo dòng. Xin liên hệ trực tiếp công ty
Thông số
Hình ảnh