PHỐT BRB


Phốt BRB là dầu chuyên dụng, dùng trong trục xoay.

Còn hàng

PHỐT BRB

- Đặc điểm:

- Đặc tính và ứng dụng chủ yếu: phốt có lực nén sản phẩm tiêu chuẩn đạt 10 bar, sản phẩm đặc chế 25 bar, nhiệt độ -90 ÷ 250°C, tốc độ dây là 46m/s.

- Vật liệu: PTFE.

- Sản phẩm đặt làm.

- Hình ảnh sản phẩm

9.6. BRB.bmp (1.37 MB)

Mặt cắt 2D