VRING VA


Vring VA làm kín dầu và bảo vệ ổ trục. Vring hỗ trợ ngăn cách môi trường dầu mỡ bên trong và các chất gây ô nhiễm bên ngoài (bụi, nước …)

Còn hàng

VRING VA

- Đặc điểm: Bằng cao su hoàn toàn. Kiểu bịt kín dạng V-ring cho trục.

- Đặc tính KT và ứng dụng: Làm kín và bảo vệ ổ đỡ. Nó hỗ trợ ngăn cách môi trường dầu mỡ bên trong và các chất gây ô nhiễm bên ngoài (bụi, nước …)

- Vật liệu: NBR, Viton (FPM, FKM).

- Sản phẩm có sẵn

- Nhấp để xem ⇒ Thông số Vring VA

- Hình ảnh sản phẩm

VRING.png (17 KB) 

va.jpg (48 KB)