VRING VL


Vring VL làm kín dầu và bảo vệ ổ trục. Vring hỗ trợ ngăn cách môi trường dầu mỡ bên trong và các chất gây ô nhiễm bên ngoài (bụi, nước …)

Còn hàng

VRING VL

- Đặc điểm: Bằng cao su hoàn toàn. Kiểu bịt kín dạng V-ring cho trục.

- Đặc tính KT và ứng dụng: môi khép kín tác dụng hướng trục. Dùng để chặn nước.

Vật liệu: NBR, Viton (FPM, FKM).

- Sản phẩm đặt làm.

- Hình ảnh sản phẩm

V-Ring-01.jpg (45 KB)

5. VL WEB.jpg (38 KB)