PHỐT ĐẬY TRỤC - END CAP ( END COVER)

PHỐT THỦY LỰC - HYDRAULIC SEAL

PHỐT CHẮN DẦU BỀ MẶT TRỤ - GAMMA OIL SEAL