PHỐT ĐẬY TRỤC - END CAP ( END COVER)
PHỐT THỦY LỰC - HYDRAULIC SEAL
PHỐT CHẮN DẦU BỀ MẶT TRỤ - GAMMA OIL SEAL